2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT ÜCRETLERİ
 ANAOKULU
   
 Tüm yaş grupları   19.580 TL (Yemek dahil)
 
 İLKOKUL
   
 1. Sınıflar  18.750 + 3950 = 22.700 TL
 2,3 ve 4. Sınıflar  19.540 + 3950 = 23.490 TL
   
 ORTAOKUL
   
 5,6 ve 7. Sınıflar  22.900 TL
 8. Sınıflar  23.595 TL
   
 ANADOLU LİSESİ / FEN LİSESİ
   
 9 ve 10. Sınıflar  23.950 TL
 11. Sınıflar  24.300 TL
 12. Sınıflar  24.950 TL
   
 TEMEL LİSE
   
 9 ve 10. Sınıflar  20.600 TL
 11. Sınıflar  22.300 TL
 12. Sınıflar  24.250 TL
   
 Kardeş İndirimleri  Öğrenim ücretinden %5 oranında
 Erken Kayıt İndirimleri
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Peşin Kayıtlar 
%22
%20
%19
%18
%17
%16
%15
Taksitli Kayıtlar 
%12
%10
%9
%8
%7
%6
%5
 

 

     YEMEK / KAHVALTI : 3950,00 TL (İlkokul sınıfları için mecburidir. Diğer sınıflarda kantin ürünlerinden ya da sıcak yemek (tabldot) seçme imkanı vardır. Bu sistemde öğrenci, daha önceden ilan edilmiş ücret üzerinden satın aldığı yiyeceği öder.)

     SERVİS : Servis ücretleri uzaklık ve yakınlığa göre değişir; 01.07.2019 tarihinde ilan edilir.

     AÇIKLAMALAR :
     1) 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılı için belirlenen ve yukarıda gösterilen öğrenim ücretleri, gelecek eğitim öğretim yılı (2020-2021 yılı) için enflasyon oranları dikkate alınarak ve en fazla “ÜFE+TÜFE/2 + % 5” oranında artırılır.
 
     2) ERKEN KAYIT İNDİRİMİ ORANLARI: Sadece yukarıda belirtilen aylar için geçerlidir. MEB’den Özel Okul Teşviki alan öğrenciler için, teşvik miktarı çıkartıldıktan sonra kalan ücrete erken kayıt indirimi uygulanır.
 
     3) PEŞİN İNDİRİMİ : Öğrenci velisi erken kayıt dönemlerinde ödemenin tamamını peşin öderse, yukarıda gösterildiği üzere erken kayıt ve taksitle ödeme indirim oranına % 10 eklenerek indirim uygulanmaktadır.
          AĞUSTOS ayı peşin ödemelerinde– artık erken kayıt dönemi geçtiği için- % 9, EYLÜL ayı peşin ödemelerinde % 8 oranında indirim oranı uygulanır. Sonraki aylarda peşin ödeme indirimi yapılmaz.
 
     4) Erken kayıt dönemindeki taksitle ödeme kayıtlarında, erken kayıt indiriminin uygulanabilmesi için taksitlerin kayıt yapılan aydan itibaren ödenmeye başlanması gerekir. Diğer bir ifadeyle taksit ödemesine hangi ayda başlanmışsa, o aya ait erken kayıt indirim oranı uygulanır.
 
     5) ERKEN KAYIT İNDİRİMİ ALAN VELİLERİN ÖDEMELERİNDE AKSAMA MEYDANA GELDİĞİNDE , ERKEN KAYIT İNDİRİMİ GERİ ALINIR VE İNDİRİMSİZ (ilan edilmiş) RAKAM TAHSİL EDİLİR.
 
     6) KARDEŞ İNDİRİMİ : Öncü Eğitim Kurumlarında olan kardeş öğrencilerden her biri için % 5 oranında indirim uygulanır.
 
     7) KIDEMLİ VELİ İNDİRİMİ : İlkokul-1 , Ortaokul-1 ve Lise-1 sınıflarına başlarken mevcut öğrenci velisine % 5 oranında indirim uygulanır. Ara sınıflarda geldiği için kıdemli veli indirimi alamayan öğrenci velisi, bir sonraki okul başlangıcında söz konusu indirimi alabilir.
 
     8) KURUMSAL İNDİRİM : Öncü Kolej ile Kurumsal İndirim Anlaşması imzalayan resmi ya da özel kurumlar bir kısım personeline –anlaşma çerçevesinde- uygulanan indirim oranı. Bu kapsamda indirim alabilecek öğrenci velisinden kurumsal kimlik belgesi örneği alınır. Kimlik belgesi örneği sunamayan ya da sunmayan veliye bu indirim oranı uygulanmaz.
 
     9) BAŞARI İNDİRİMİ : İLKOKUL’da : % 5 ve % 10 oranlarında; ORTAOKUL’da : % 5, % 10 ve % 15 oranlarında ; LİSELER’de : % 5 ila % 100 arasında değişen oranlarda ve öğrencinin başarı puanına göre indirim uygulanır.
 
     10) Belirtilen ücretlere KDV dahildir.
 
     11) ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ÖDEMELERİ TAHSİLATI:
 
          11.1) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı kayıtları esnasında da öğrenci velisi ile (kredi kartı ödemelerinde iki örnek, Otomatik Tahsilat Sisteminde üç örnek) kayıt sözleşmesi yapılacaktır.
 
          11.2) Kayıt Sözleşmesinde belirlenen öğrenim ücreti KREDİ KARTI ÖDEMESİ ya da (muhatap banka ile öğrenci velisi arasında akdedilecek) OTOMATİK TAHSİL SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ ile ilgili banka aracılığıyla ödenecektir. Özellikle taksitli ödemelerde elden ödeme ile kayıt kabul edilmeyecektir.
 
          11.3) Otomatik Tahsil Sisteminde, Veli, Okul ile anlaşması bulunan bankaya elindeki kayıt sözleşmesi ile birlikte giderek kredi sözleşmesi imza edecektir. Bu sözleşmeye istinaden öğrenim ücreti taksitlerini (Okulun hesabına) muhatap bankaya ödeyecektir.
 
          11.4) Önceki yıllarda kayıt sözleşmesi yanında alınan sıra senetleri, 2019-2020 kayıtları esnasında alınmayacak, sıra senedi alınarak yapılacak tahsilat sistemi kabul edilmeyecektir.
 
          11.5) Kredi kartı ile ödemelerde mail order sistemiyle taksit çekimleri yapılmayacak, ancak kredi kartına taksit yapılabilecektir.
 
          11.6) Yukarıdaki maddelerde belirtilen indirim oranları dışında, öğrenci velisinin özel durumuna ya da pazarlık sonucuna göre kural dışı indirim oranı ya da tahsilat sistemi uygulanmayacaktır.

 

 

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT ÜCRETLERİ
 ANAOKULU
   
 Tüm yaş grupları  16.185 TL (Yemek dahil)
 
 İLKOKUL
   
 1. Sınıflar  15.500 TL
 2,3 ve 4. Sınıflar  16.150 TL
   
 ORTAOKUL
   
 5,6 ve 7. Sınıflar  18.920 TL
 8. Sınıflar  19.500 TL
   
 ANADOLU LİSESİ / FEN LİSESİ
   
 9 ve 10. Sınıflar  19.890 TL
 11. Sınıflar  20.100 TL
 12. Sınıflar  20.500 TL
   
 TEMEL LİSE
   
 9 ve 10. Sınıflar  15.850 TL
 11. Sınıflar  17.100 TL
 12. Sınıflar  18.650 TL
   
 Kardeş İndirimleri  Öğrenim ücretinden %5 oranında
 Erken Kayıt İndirimleri
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Peşin Kayıtlar 
%17
%16
%15
%13
%11
%9
Taksitli Kayıtlar 
%12
%11
%10
%8
%6
%4
 

 

      YEMEK ÜCRETİ : 3350,00 TL/yıl

     Anaokulu ve İlkokul : Yemek alımı tabldot usulü olup her öğrenci için mecburidir (özel durumlar dışında), gıda mühendisi ve diyetisyen nezaretinde hazırlanan aylık yemek listesine uygun olarak verilir. Yemek ücreti 12 taksit halinde tahsil edilir.

     Diğer bir ifadeyle

     Ortaokul ve liseler : Öğrenci yemek ve beslenmesini seçerek alır ve aldığı kadar ödeme yapar. Bu sebeple, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencinin yıllık yemek gideri aldığı yiyecek ile orantılı olarak farklılık gösterir.

     SERVİS ÜCRETİ : Öğrenci ev adresinin Okula uzaklığına göre farklılık gösterir. Öğrenci velisi servis firması ile taşıma anlaşması yapar ve taşıma ücretini firmaya öder.