e-Güvenlik Politikamız

e-Güvenlik Politikamız

Digital teknolojiler okul çağı çocukları için de olağanüstü imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Çocuklar da internet ortamının sağladıklarıyla bilgiye, eğlenceli oyunlara ve benzeri etkinliklere kolayca ve hızlıca erişim sağlayabiliyorlar. Ancak, digital teknolojilerin sağladığı bu harika imkanların yanında, çocuğun zihinsel, ruhsal ve fiziksel saldırılarla, tuzaklarla karşılaşması tehlikesinin varlığı da hafife alınamaz bir gerçekliktir. Örnek vermek gerekirse internet ortamındaki bir çocuğun istem dışı da olsa karşısına çıkan bir reklamı izleme yoluyla ya da arama motoruna bilerek-bilmeyerek yazacağı yanlış bir kelime sebebiyle pornografik bir siteye girmesi mümkündür ya da çocuğun merakını kışkırtan bir görsel onu zihinsel, duygusal ya da fiziksel olarak tehlikeye düşürecek ortamlara sürükleyebilir. Gün geçmiyor ki, bazı online oyunlar sebebiyle ebeveynleri korkutan, endişeye ve dehşete düşüren, ruhsal ya da fiziksel olarak mağdur olmuş bir çocukla ilgili bir haber duymamış olalım !

Yukarıda kısaca söz edilmiş olan tehlikelerden çocuğu korumanın en emin yolu, onu internet ortamından tamamen uzak tutmaktır. Ancak çok hızlı gelişen digital teknolojiler sebebiyle ve ne yazık ki, çocuğu internet ortamından tamamen uzak tutmak mümkün olmamakta, tamamen yasaklamak sorunu çözmemektedir. Kaldı ki çevresel etkenler ve ebeveyn tutumları sebebiyle internet ortamlarını tamamen yasaklamak ve erişimi engellemek imkansız bir hal almıştır. Bu sebeple çocuğu internet ortamının oluşturduğu tehlikelerden korumak için tamamen yasaklamaya çalışmaktan daha etkili tedbirler bulmak zorunluluğu vardır.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, digital teknolojilerin sahip olduğu imkanlar sebebiyle alınabilecek hiç tedbir çocuğu yukarıda sözü edilen tehlikelerden yüzde yüz oranında koruyamayacaktır. Dolayısıyla söz konusu tehlikelerden kendisini koruması için çocuğa bilgi, bilinç ve davranış kazandırmaktan, bu hedef için çaba harcamaktan daha etkili bir yol kalmamaktadır.

Bu gerçekler sebebiyle, okul politikası olarak öğrencilerimizi internet ortamlarının tehlikelerinden ve zararlarından koruyabilmek için ısrarlı ve kararlı bir şekilde uygulamalar gerçekleştirir ve gerekli, uygulanabilir yasaklar getiririz:

1) OKUL-AİLE MUTABAKATI : Öncelikle okulumuza öğrenci kabulü esnasında velilerimiz ile e-güvenlik konusunda tam bir anlayış birliği sağlarız. Bu anlayış birliği, çocuğun kontrolsüz şekilde internete girmesini ve bilgisayar oyunlarına katılmasını engellemeyi kabul etme gerekliliği ile başlar. Diğer bir ifadeyle, aile ve okul olarak, çocuğun kontrolsüz bir şekilde internet ortamlarında bulunmasına göz yummanın çocuğu geliştirmek ya da özgür bırakmak değil, bağımlılık oluşturucu etkisi sebebiyle çocuğun iradesini ortadan kaldıran ve dolayısıyla özgürlüğünü elinden alan bir potansiyel tehlike olarak değerlendirir ve tedbirler alınması ve uygun çalışmalar yapılması konusunda mutabakat sağlarız.

2) VELİ SEMİNERLERİ : Öğrenci velilerine yönelik olarak zaman zaman tekrar eden e-güvenlik seminerleri ve sunumları gerçekleştirmek suretiyle sürekli olarak değişen ve gelişen digital teknolojilerin oluşturduğu tehlikeler konusunda öğretmen ve velilerin bilgi ve bilinçlerini güncel ve canlı tutarız.

3) ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ : Benzer şekilde öğrencilere yönelik olarak da sunum ve seminerler yaparak, e-güvenlik konusunda öğrencilere bilinç ve davranış kazandırırız.

4) ETKİN VE YAKIN TAKİP : Öğrenciyi okulda, evde ve dışarıda etkin bir şekilde takip ve kontrol ederek, internetin oluşturduğu tehlikelere karşı sürekli güncellenen tedbirler geliştiririz. Okul ve aile işbirliği ile çocuğun gizli-saklı değil , alenî ve kontrollü bir şekilde internete girmesini ve digital teknolojilerden yararlanmasını sağlarız.

5) ÖĞRENCİYE OTOKONTROL BİLİNCİ KAZANDIRMAK: Diğer yandan çocuğu etkili bir şekilde takip ve kontrol ederken , bu takip ve kontrollerin çocuğun yararına olduğu için yapıldığı çocuğa doğru ve ikna edici bir şekilde anlatır ve onun rızasını elde etmeye çalışırız. Bu çaba aynı zamanda çocuğa oto kontrol anlayışı ve davranışı kazandırmayı da hedeflemektedir. İnternet ortamlarının bünyesinde barınan ve çocuğun istismarını hedefleyen tehlike ve tuzaklardan, online oyunların oluşturduğu tehlike ve zararlardan neden korunması gerektiği bilincini öğrenciye kazandırmak en önemli hedefimizdir.

6) DİGİTAL TEKNOLOJİLERİN OLUŞTURDUĞU TEHLİKELERDEN NASIL KORUNACAĞININ ÖĞRENCİYE ÖĞRETİLMESİ: Digital teknolojilerin tehlikelerinden nasıl korunacağını öğrenciye öğretmek, öğrenci velileriyle bu konuda tam bir işbirliği yapmak öncelikli uygulamalarımız arasındadır.

7) ÇÖZÜMLERİMİZ SEVGİDEN KAYNAKLANIR: Çocuğa karşı hissettiğimiz sevgi, bize yeni yeni problemlerin çözümünde yol gösterir.