Kayıt bilgisi

2020-2021 YILI YENİ KDV ORANLARI (%1) İLE GÜNCELLENEN KAYIT ÜCRETLERİ

 ANAOKULU

 Tüm yaş grupları 16.805 + 4550 = 21.355 TL

 İLKOKUL

 1. Sınıflar 20.163 + 4550 = 24.713 TL

 2,3 ve 4. Sınıflar 21.014 + 4550 = 25.564 TL

 ORTAOKUL

 5,6 ve 7. Sınıflar 24.642 TL

 8. Sınıflar 25.390 TL

 ANADOLU LİSESİ/FEN LİSESİ

 9 ve 10. Sınıflar 25.755 TL

 11. Sınıflar 26.134 TL

 12. Sınıflar 26.831 TL


2020-2021 YILI ESKİ KDV ORANLARI (%8) KAYIT ÜCRETLERİ

 ANAOKULU

 Tüm yaş grupları 17.970 + 4550 = 22.520 TL

 İLKOKUL

 1. Sınıflar 21.560 + 4550 = 26.110 TL

 2,3 ve 4. Sınıflar 22.470 + 4550 = 27.020 TL

 ORTAOKUL

 5,6 ve 7. Sınıflar 26.350 TL

 8. Sınıflar 27.150 TL

 ANADOLU LİSESİ/FEN LİSESİ

 9 ve 10. Sınıflar 27.540 TL

 11. Sınıflar 27.945 TL

 12. Sınıflar 28.690 TL

 KARDEŞ İNDİRİMLERİ

 Öğrenim ücretinden %5 oranında

 ERKEN KAYIT İNDİRİM ORANLARI

 OCAK ayı Peşin : %19, Taksitli : %12

 ŞUBAT ayı Peşin : %17, Taksitli : %10

 MART ayı Peşin : %15, Taksitli : %8

 NİSAN ayı Peşin : %14, Taksitli : %7

 MAYIS ayı Peşin : %13, Taksitli : %6

 HAZİRAN ayı Peşin : %12, Taksitli : %5

 TEMMUZ ayı Peşin : %10, Taksitli : %4

 AĞUSTOS ayı Peşin : %10, Taksitli : %3

YEMEK / KAHVALTI : 4550,00 TL (İlkokul sınıfları için mecburidir. Diğer sınıflarda kantin ürünlerinden ya da sıcak yemek (tabldot) seçme imkanı vardır. Bu sistemde öğrenci, daha önceden ilan edilmiş ücret üzerinden satın aldığı yiyeceği öder.)

SERVİS : Servis ücretleri uzaklık ve yakınlığa göre değişir; 01.07.2020 tarihinde ilan edilir.

AÇIKLAMALAR :

   1) 2020- 2021 Eğitim Öğretim yılı için belirlenen ve yukarıda gösterilen öğrenim ücretleri, gelecek eğitim öğretim yılı (2021-2022 yılı) için enflasyon oranları dikkate alınarak ve en fazla “ÜFE+TÜFE/2 + % 5” oranında artırılır.

   2) ERKEN KAYIT İNDİRİMİ ORANLARI: Sadece yukarıda belirtilen aylar için geçerlidir. MEB’den Özel Okul Teşviki alan öğrenciler için, teşvik miktarı çıkartıldıktan sonra kalan ücrete erken kayıt indirimi uygulanır.

   3) Erken kayıt dönemindeki taksitle ödeme kayıtlarında, erken kayıt indiriminin uygulanabilmesi için taksitlerin kayıt yapılan aydan itibaren ödenmeye başlanması gerekir. Diğer bir ifadeyle taksit ödemesine hangi ayda başlanmışsa, o aya ait erken kayıt indirim oranı uygulanır.

   4) ERKEN KAYIT İNDİRİMİ ALAN VELİLERİN ÖDEMELERİNDE AKSAMA MEYDANA GELDİĞİNDE , ERKEN KAYIT İNDİRİMİ GERİ ALINIR VE İNDİRİMSİZ (ilan edilmiş) RAKAM TAHSİL EDİLİR.

   5) KARDEŞ İNDİRİMİ : Öncü Eğitim Kurumlarında olan kardeş öğrencilerden her biri için % 5 oranında indirim uygulanır.

   6) KIDEMLİ VELİ İNDİRİMİ : İlkokul-1 , Ortaokul-1 ve Lise-1 sınıflarına başlarken mevcut öğrenci velisine % 5 oranında indirim uygulanır. Ara sınıflarda geldiği için kıdemli veli indirimi alamayan öğrenci velisi, bir sonraki okul başlangıcında söz konusu indirimi alabilir.

   7) KURUMSAL İNDİRİM : Öncü Kolej ile Kurumsal İndirim Anlaşması imzalayan resmi ya da özel kurumlar bir kısım personeline –anlaşma çerçevesinde- uygulanan indirim oranı. Bu kapsamda indirim alabilecek öğrenci velisinden kurumsal kimlik belgesi örneği alınır. Kimlik belgesi örneği sunamayan ya da sunmayan veliye bu indirim oranı uygulanmaz.

   8) BAŞARI İNDİRİMİ : İLKOKUL’da : % 5 ve % 10 oranlarında; ORTAOKUL’da : % 5, % 10 ve % 15 oranlarında ; LİSELER’de : % 5 ila % 100 arasında değişen oranlarda ve öğrencinin başarı puanına göre indirim uygulanır.

   9) REFERANS VELİ DESTEĞİ :Öğrenci velilerimizin referansı ile Okulumuza kayıt yaptıran öğrencinin (öğrenim) kayıt ücretinin % 2’si oranında bir bedel referans olan öğrenci velisine – kayıt yılına mahsus olmak üzere- harcama desteği olarak verilir. Bu destek sadece yemek, kitap, kıyafet, gezi gibi harcama kalemleri için kullanılabilir. Referans veli desteği alabilecek durumdaki öğrenci velisinin öğrencisi Okuldan mezun olmuşsa, referans olduğu öğrenci için alabileceği % 2 oranındaki destek mali durumu yeterli olmayan öğrencilere veya velinin işaret ettiği adrese, veli adına destek ya da burs olarak verilir.

   10) Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

   11) ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ÖDEMELERİ TAHSİLATI:

      11.1) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı kayıtları esnasında da öğrenci velisi ile (kredi kartı ödemelerinde iki örnek, Otomatik Tahsilat Sisteminde üç örnek) kayıt sözleşmesi yapılacaktır.

      11.2) Kayıt Sözleşmesinde belirlenen öğrenim ücreti KREDİ KARTI ÖDEMESİ ya da (muhatap banka ile öğrenci velisi arasında akdedilecek) OTOMATİK TAHSİL SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ ile ilgili banka aracılığıyla ödenecektir. Özellikle taksitli ödemelerde elden ödeme ile kayıt kabul edilmeyecektir.

      11.3) Otomatik Tahsil Sisteminde, Veli, Okul ile anlaşması bulunan bankaya elindeki kayıt sözleşmesi ile birlikte giderek kredi sözleşmesi imza edecektir. Bu sözleşmeye istinaden öğrenim ücreti taksitlerini (Okulun hesabına) muhatap bankaya ödeyecektir.

      11.4) Önceki yıllarda kayıt sözleşmesi yanında alınan sıra senetleri, 2020-2021 kayıtları esnasında alınmayacak, sıra senedi alınarak yapılacak tahsilat sistemi kabul edilmeyecektir.

      11.5) Kredi kartı ile ödemelerde mail order sistemiyle taksit çekimleri yapılmayacak, ancak kredi kartına taksit yapılabilecektir.

      11.6) Yukarıdaki maddelerde belirtilen indirim oranları dışında, öğrenci velisinin özel durumuna ya da pazarlık sonucuna göre kural dışı indirim oranı ya da tahsilat sistemi uygulanmayacaktır.