Okul Güvenliği Politikamız

Okul Güvenliği Politikamız

Okul güvenliği, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissetmeleridir. Diğer bir deyişle, okulda öğrenme için uygun ortam sağlanmasıdır.

Gerekli çalışmaların yapılmaması, önlemlerin alınmaması durumunda, okul, kendiliğinden güvenli bir ortam haline gelemez. Bu sebeple güvenli bir okul ortamı sağlayabilmek için :

1) Okul güvenliği tedbirleri öğrencinin evinden alınması anında (servis aracında) başlatılır. Öğrenci servis aracında tam bir kontrol altındadır. Aynı şekilde öğrenciyi taşıyan servis aracı ve sürücüsü de teknolojinin sağladığı tüm imkanların kullanılması ile yakından takip ve kontrol edilmektedir.

2) Öğrencilerin ve okul personelinin eğitimin genel amaçlarına tam anlamıyla bağlılığını ortaya çıkaran çalışmalar yapılır. Toplumsal ve ahlaki normlara inancın sağlanması yönünde çalışmalar yapılır.

3) Olumlu okul ikliminin sağlanmadığı yerlerde okul güvenliği çalışmaları etkisiz kalacaktır. Bu sebeple, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaran, geliştirmelerine fırsat ve imkan veren, okuldaki tüm paydaşların sorumluluk almasını önceleyen, destekleyici ve dostça ilişkilerin yürürlükte olduğu ortamlar oluşturan çalışmalar esastır.

4) Güvenli okul ortamını destekleyen güvenli aile ve güvenli toplumsal ortamlardır. Bu sebeple, öğrencilerin güvenli aile ortamında ve güvenli toplumsal ortamlarda bulunmasını sağlamaya yönelik somut, gözlemlenebilir ve izlenebilir çalışmalar yapılır.

5) Öğrenci başarısızlığı, tutarsız ve cezalandırıcı yöntemlerin esas alınması, tutarsız ve cezalandırıcı idareci ve öğretmen davranışlarının baskın olması, kurallar konusunda hassasiyetin olmaması ve yanlış davranışların sıklıkla görmezden gelinmesi, eğitim-öğretim çalışmalarının bireyselleştirilememesi, kuralların meşruluğuna dair öğrencilerin ikna edilememesi... gibi okul güvenliğini tehdit eden durumların okulda yer bulmaması için gerekli çalışmalar yapılır.

OKULUMUZDA CEP TELEFONU KULLANIMI

Okulda görev yapan personelin ve öğrencilerin okul bahçesi ve binası sınırları içerisinde cep telefonlarını kullanmaları ya da kullanmamaları da okul güvenliği politikamız içerisinde önemli yer tutar. İletişim aracı olarak bize çok önemli fırsatlar sunan, cep telefonlarının yanlış kullanımları son derece zararlı sonuçlar doğurabilir.

Bu sebeple;

1. Öğretmenler ve yardımcı hizmetler personeli cep telefonlarını öğrencilerin bulunduğu zaman ve ortamlarda kullanamazlar.

2. Öğrenciler okula gelirken- öğrenci servisi aracı ile gelip gitmeleri ve servis görevlileri vasıtası ile öğrenciye ulaşma kolaylıkla mümkün olduğu için- cep telefonlarını getiremezler. Herhangi bir sebeple cep telefonlarını okula getirmek zorunda kalan öğrenciler cep telefonlarını Okul idaresinin gösterdiği yere ve ilgili görevliye, okul çıkışında almak üzere -kapalı bir şekilde- teslim etmek zorundadırlar. Sınıfta herhangi bir öğrencinin cep telefonu bulundurması ve dolayısıyla kullanması yasaktır.

3. Sınıf ortamında ve okul binası içinde cep telefonu bulundurma yasağını ihlal eden öğrencinin birinci ihlalde bir hafta, ikinci ihlalde iki hafta üçüncü ihlalde dönem boyunca cep telefonuna okul idaresi tarafından (süre bitiminde iade edilmek üzere) el konulur. Kural ihlali durumunda uygulanacak bu yaptırımı öğrenci velisinin de desteklemesi için, eğitim öğretim yılı başında (ya da öğrencinin kaydı esnasında) yapılan yazılı sözleşme ile velinin kabulü sağlanır ve imzası alınır.

4. Okul sınırları içerisinde herhangi bir öğrencinin wi-fi bağlantısına erişmesine izin verilmez. Diğer ifadeyle öğrencinin herhangi bir yolla şifreyi elde edip kablosuz ağ bağlantısına bağlanması yasaktır. Bu yasağı ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin cep telefonuna bir hafta için el konulur.

5. Okul ve derslik sınırları içerisinde öğrenci tarafından cep telefonu sadece akıllı tahta uygulamaları esnasında, öğretmenin kontrolü altında ve ders aracı olarak kullanılabilir. Bu amacın dışındaki kullanımlara izin verilmez.

6. Öğrenci cep telefon numarasının, öğrenci velisinin izin verdiği kişiler dışındakiler tarafından öğrenilmesine izin verilmez.

7. Velilerle her yıl, eğitim öğretim yılı başında cep telefonu kullanımı konusunda bilgi verme amaçlı toplantılar yapılır.

8. Öğretmenlerle (eğitim öğretim başında, ortasında ve sonunda olmak üzere) yılda üç kez yapılan öğretmenler genel kurulunda okul güvenliği ve dolayısıyla cep telefonu politikası hakkında değerlendirme amaçlı tartışmalar yapılır.

OKULUMUZDA FOTOĞRAF YA DA VİDEO ÇEKİMİ VE YAYINLANMASI

1. Okul idaresi tarafından görevli kılınanlar haricindeki kişiler tarafından ve öğrenci velilerinin bilmek istedikleri etkinlik ve programlar dışındaki zamanlarda , okul ve okul bahçesi sınırları içerisinde fotoğraf ve video çekimi yapılamaz. Bu yasak bir öğrencinin diğer bir öğrencinin fotoğraf ve videosunu çekmek istemesi durumunda da geçerlidir.

2. Okul idaresi tarafından görevlendirilen kişilerin çektiği fotoğraf ve videolar ancak Okulun resmi web adresinde ve sanal ortamlarında, ilgili öğrenci velisinin talep ve yazılı onayı ile yayınlanabilir. Öğrencisi için onay vermeyen velinin öğrencisi ile ilgili fotoğraf ve videolar yayınlanmaz.

3. Velisi tarafından fotoğraf ve video görüntülerinin çekilip yayınlanmasına onay verilmeyen öğrencilerin, çekim esnasında psikolojik baskı yaşamaması için tedbirler alınır.

4. Okul görevlileri tarafından yayınlanan resim ve videolarda öğrencilerin kişisel bilgilerine kesinlikle yer verilmez.